گروه مهندسی کویر

در برخی موارد جهت تصفیه آب نیاز به سیستمهای پیش تصفیه می باشد. این سیستمها شامل انواع فیلترهای متداول مانند فیلترهای شنی، فیلترهای کربنی و سختی گیرها می باشد.

ما 15 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اینستاگرام گروه مهندسی کویر

کانال تلگرام گروه مهندسی کویر