گروه مهندسی کویر

طراحی و نظارت براجرای شبکه های آبرسانی، خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ آب 

 وضعیت

 آلبوم تصاویر  سال اجرا  کارفرما  شرح پروژه  ردیف
در حال طراحی سوابق کاری  1394

مشاور بعد تکنیک

طراحی و ارائه نقشه های اجرایی شبکه و سیستم جامع آبیاری فضای سبز شهر جدید سهند  1
تحویل قطعی  سوابق کاری  1392 شهرک صنعتی خدماتی کاوه طراحی، ارائه نقشه های اجرایی و نظارت بر اجرای شبکه توزیع آب، خطوط انتقال و ایستگاه پمپاژ آب شهرک صنعتی کاوه پاکدشت  2
تحویل قطعی  سوابق کاری  1393 نیروی هوایی طراحی وارائه نقشه های اجرایی شبکه آبیاری فضای سبز و آتش نشانی ستاد   3
تحویل قطعی  سوابق کاری 1390 آبفا خراسان شمالی بازنگری و مطالعات مرحله دوم اصلاح و توسعه ایستگاههای پمپاژ و شبکه توزیع آب مسکن مهر شهر اسفراین  4
تحویل قطعی  سوابق کاری  1391 آب و فاضلاب کاشان طراحی، ارائه نقشه های اجرایی و نظارت بر اجرای شبکه توزیع آب، خطوط انتقال و ایستگاه پمپاژ آب روستاهای جوشقان و کامو کاشان  5
تحویل قطعی سوابق کاری 1392 پادگان حضرت معصومه طراحی، ارائه نقشه های اجرایی و نظارت بر اجرای شبکه توزیع آب، خطوط انتقال و ایستگاه پمپاژ آب پادگان حضرت معصومه 6
تحویل قطعی سوابق کاری 1391 آب و فاضلاب کاشان طراحی، ارائه نقشه های اجرایی و نظارت بر اجرای شبکه توزیع آب، خطوط انتقال و ایستگاه پمپاژ آب روستای قهرود کاشان 7
تحویل قطعی سوابق کاری 1390 آب و فاضلاب کاشان طراحی، ارائه نقشه های اجرایی و نظارت بر اجرای شبکه توزیع آب، خطوط انتقال و ایستگاه پمپاژ آب سفید شهر 8
تحویل قطعی سوابق کاری  1390 آب و فاضلاب کاشان طراحی، ارائه نقشه های اجرایی و نظارت بر اجرای شبکه توزیع آب، خطوط انتقال و ایستگاه پمپاژ آب برزک  9
تحویل قطعی سوابق کاری  1390 آب و فاضلاب فارس بازنگری و مطالعات مرحله دوم اصلاح و توسعه ایستگاههای پمپاژ و شبکه توزیع آب شهرهای سپیدان و سوریان  10
تحویل قطعی سوابق کاری  1390 شهرداری فرخشهر طراحی و ارائه نقشه های اجرایی شبکه و سیستم جامع آبیاری فضای سبز فرخشهر  11
تحویل قطعی سوابق کاری  1392 سازمان حفاظت محیط زیست ایران طراحی، ارائه نقشه های اجرایی و نظارت بر اجرای شبکه توزیع آب، خطوط انتقال و ایستگاه پمپاژ آب پارک پردیسان تهران  12
تحویل قطعی سوابق کاری 1390

آبفا روستایی اردبیل

انجام مطالعات مرحله اول و دوم طرح ارتقاء تصفیه خانه آب 32 روستای اردبیل  13
حویل قطعی سوابق کاری  1390 آبفا منطقه 1 تهران مطالعات مدلسازی شبکه توزیع آب تحت پوشش مخازن 20 و 21 منطقه 1 تهران   14
حویل قطعی سوابق کاری  1390 نیروی هوایی طراحی و ارائه نقشه های اجرایی شبکه آبیاری فضای سبز و آتش نشانی پادگان نایین  15

ما 15 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اینستاگرام گروه مهندسی کویر

کانال تلگرام گروه مهندسی کویر