گروه مهندسی کویر

خط مشی اصلی این گروه مهندسی، تلاش در جهت آبادانی ایران همیشه سرافراز ، تغییر و تحول نوین در ارائه خدمات مهندسی به منظور بهبود کیفیت آن در جهت ارائه به کارفرمایان می‌باشد .
اهداف و سیاستهای این گروه مهندسی شامل موارد زیر خواهد بود :

الف) اهداف کوتاه مدت
1) انجام قراردادها طبق برنامه زمانبندی و با کیفیت مناسب در جهت رضایت کارفرمایان.
2) توسعه کمی و کیفی فعالیتها .
3) افزایش بهره وری و رضایت مندی .
4) توسعه فضای کاری و نیروی انسانی .

ب) اهداف میان مدت
1) عضویت در مجامع علمی معتبر و فنی مرتبط و برگزاری و شرکت در سمینارهای علمی و پژوهشی در جهت توسعه و تولید علم و فناوری .
2) انتشار و ارائه کتب و مقالات علمی در زمینه‌های تخصصی .
3) پیاده سازی نظامهای بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری .
4) استفاده از فناوري‌هاي روز دنيا در اجراي پروژه‌هاي محوله

ج) اهداف بلند مدت
1) ارتقاع سطح علمی و کیفی پروژه‌هاي انجام شده و افزایش رضایت مندی مشتریان .
2) توسعه فعالیت‌های شرکت و ارائه خدمات مهندسی در سطح بین‌المللی .
3) ایجاد و توسعه واحد تحقیقات جهت نیل به اهداف تولید علم در سطح بین‌المللی .
4) تهیه مرکز معتبر اسناد و مدارک فنی و علمی در زمینه‌های تخصصی .
5) برگزاری دوره‌ها و ارائه خدمات آموزشی در زمینه‌های تخصصی .
6) به منظور تحقق اهداف فوق ، مدیریت شرکت مصمم است ضمن تامین الزامات استاندارد ISO9001-2008 و ایجاد یک سیستم مدیریرت کیفیت براساس این استاندارد ، سیستم را به طور مستمر بهبود بخشیده و در این راستا، اصول و اهداف زیر را همواره مورد توجه قرار دهد :
7) تلاش در جهت تداوم و افزايش ارائه خدمات مهندسي به كارفرمايان طرف قرارداد با كيفيت مطلوب و منطبق بر استانداردها و معيارهاي داخلي و بين المللي و ارتقاء سطح رضايت كارفرمايان .
8) استفاده از مديران و پرسنل متعهد ، متخصص ، توانمند ، كارآمد و ارتقاء سطح علمي و عملي آنها به وسيله انتقال تجربه ، برگزاري دوره‌هاي آموزشي ، شركت در سمينارها و نمايشگاههاي تخصصي و ارتباط مؤثر با مجامع علمي و حرفه‌اي داخل و خارج كشور .
9) ارائه راهكارهاي نوين ، استفاده از دانش روز و بهبود مستمر در انجام خدمات مهندسي و اجرايي.
10)ارتقاء و افزايش رتبه‌هاي موجود در زمينه خدمات فني و اجرايي .
11)تلاش درجهت حفظ نيروهاي سازماني و افزايش سطح رفاه و شكوفايي و پيشرفت همه جانبه پرسنل و مشاركت موثر آنها در فعاليتها و اهداف كيفي شركت به عنوان يكي از مهمترين اصول در جهت پايداري و توسعه سازمان .

ما 14 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اینستاگرام گروه مهندسی کویر

کانال تلگرام گروه مهندسی کویر