گروه مهندسی کویر

انجام محاسبات هیدرولیکی ضربه قوچ و طراحی مخازن ضربه گیر 

 وضعیت

 آلبوم تصاویر  سال اجرا  کارفرما  شرح پروژه  ردیف
تحویل قطعی سوابق کاری  1392

اداره آب حومه اربیل عراق

انجام محاسبات هیدرولیکی ضربه قوچ، طراحی مخزن ضربه گیر شامل تهیه نقشه ها و گزارشهای فنی خط انتقال ایستگاه پمپاژ آب سوران به رواندز اربیل 1
تحویل قطعی  سوابق کاری  1390 جهاد کشاورزی خوزستان انجام محاسبات هیدرولیکی ضربه قوچ، طراحی مخزن ضربه گیر شامل تهیه نقشه ها و گزارشهای فنی ایستگاه پمپاژ پیرگاری (مخزن ضربه گیر 14 مترمکعبی 25 بار)  2
تحویل قطعی  سوابق کاری  1390 جهاد کشاورزی خوزستان انجام محاسبات هیدرولیکی ضربه قوچ، طراحی مخزن ضربه گیر شامل تهیه نقشه ها و گزارشهای فنی ایستگاه پمپاژ نورعلی (مخزن ضربه گیر 8 مترمکعبی 25 بار)  3
تحویل قطعی  سوابق کاری  1391 آب و فاضلاب البرز انجام محاسبات هیدرولیکی ضربه قوچ خط انتقال آب سد طالقان به تهران  4
تحویل قطعی  سوابق کاری  1391 مهندسین مشاور آساراب انجام محاسبات هیدرولیکی ضربه قوچ، طراحی مخزن ضربه گیر شامل تهیه نقشه ها و گزارشهای فنی ایستگاههای پمپاژ سرطراحان از رودخانه سیمره (3 ایستگاه پمپاژ)  5
تحویل قطعی سوابق کاری 1391 مهندسین مشاور تماوان انجام محاسبات هیدرولیکی ضربه قوچ، طراحی مخزن ضربه گیر شامل تهیه نقشه ها و گزارشهای فنی ایستگاههای پمپاژ طرح آبرسانی پاوه رود زنجان (22 ایستگاه پمپاژ) 6
تحویل قطعی سوابق کاری 1392 جهاد چهارمحال و بختیاری انجام محاسبات هیدرولیکی ضربه قوچ، طراحی مخزن ضربه گیر شامل تهیه نقشه ها و گزارشهای فنی ایستگاههای پمپاژ طرح آبرسانی سودجان (2 ایستگاه پمپاژ) 7
تحویل قطعی سوابق کاری 1392 آب و فاضلاب کاشان انجام محاسبات هیدرولیکی ضربه قوچ، طراحی مخزن ضربه گیر شامل تهیه نقشه ها و گزارشهای فنی ایستگاه پمپاژ آب شهرک غدیر کاشان (1 ایستگاه پمپاژ) 8
تحویل قطعی سوابق کاری  1390 کارخانه فولاد آلیاژی یزد انجام محاسبات هیدرولیکی ضربه قوچ، طراحی مخزن ضربه گیر شامل تهیه نقشه ها و گزارشهای فنی ایستگاه پمپاژ کارخانه فولاد آلیاژی (1 ایستگاه پمپاژ)  9
تحویل قطعی سوابق کاری  1392 آب و فاضلاب کاشان انجام محاسبات هیدرولیکی ضربه قوچ، طراحی مخزن ضربه گیر شامل تهیه نقشه ها و گزارشهای فنی ایستگاه پمپاژ آب روستای قهرود کاشان (1 ایستگاه پمپاژ)  10
تحویل قطعی سوابق کاری  1394 مشاور موج آب فن (آبفا روستایی گلستان) انجام محاسبات هیدرولیکی ضربه قوچ، طراحی مخزن ضربه گیر شامل تهیه نقشه ها و گزارشهای فنی ایستگاه پمپاژ آق تقه گرگان (1 ایستگاه پمپاژ)  11
تحویل قطعی سوابق کاری  1394 آبفا روستایی گلستان انجام محاسبات هیدرولیکی شبکه توزیع آب و سیستم تأمین فشار، طراحی مخزن تحت فشار مورد نیاز شامل تهیه نقشه ها و گزارشهای فنی روستای آق تکه خان  12
تحویل قطعی سوابق کاری 1394 مشاور خزر آب (آبفا روستایی البرز) انجام محاسبات هیدرولیکی ضربه قوچ، طراحی مخزن ضربه گیر شامل تهیه نقشه ها و گزارشهای فنی طرح آبرسانی روستاهای پایین دست البرز (10 ایستگاه پمپاژ) 13
تحویل قطعی سوابق کاری 1394 پردازش نقشه غرب (جهاد کهکیلویه بویراحمد) انجام محاسبات هیدرولیکی ضربه قوچ، طراحی مخزن ضربه گیر شامل تهیه نقشه ها و گزارشهای فنی طرح آبرسانی اراضی کشاورزی (3 ایستگاه پمپاژ) 14

ما 15 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اینستاگرام گروه مهندسی کویر

کانال تلگرام گروه مهندسی کویر

مشکلات پمپاژ آب را به ما بسپارید 

به دلیل توسعه شهری، برنامه ریزی و بهینه سازی سیستمهای انتقال اب اهمیت بسیار زیادی برای سازمانهای مسئول پیدا کرده است. قسمت اعظم فرآیند تأمین آب مورد نیاز در بخشهای مختلف شرب، صنعت و کشاورزی، فرآیند انتقال آب از محل تأمین به محل مصرف می باشد که طراحی ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال آب براساس استانداردهای روز دنیا و درنظرگرفتن مباحث انرژی و بهره وری اهمیت بسیار زیادی داشته و پس از آن، تهیه و اجرای طرح تحت نظارت تیم کارشناسی مجرب و متخصص بسیار حائز اهیمت می باشد.
کیفیت طراحی، بهینه سازی انرژی، مناسب و به روز بودن طرحهای انتقال آب و ایستگاه ها و تجهیزات مربوطه از جمله نکات مورد توجه این گروه مهندسی می باشد. 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12