گروه مهندسی کویر

گروه مهندسی کویر براساس چشم انداز کاری خود و توانایی های کارکنان مجرب در بخش فاضلاب دارای سوابق درخشانی بوده که خلاصه عملکرد این گروه مهندسی در بخش فاضلاب به شرح زیر می باشد:

1- طراحی و اجرای تصفیه خانه های فاضلاب : 33 پروژه

2- بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب : 5 پروژه

3- طراحی و نظارت بر طرحهای فاضلاب : 7 پروژه

مشکلات فاضلاب را به ما بسپارید 

فاضلاب تصفیه نشده حاوی مقدار زیادی مواد آلی، میکروارگانیسمهای بیماری زا، ترکیبات سمی و مواد مغذی است. از این رو فاضلاب مخاطرات بهداشتی و پیامدهای مخرب زیست محیطی را به دنبال دارد و باید فوراً از منابع تولید جمع آوری و قبل از دفع نهایی به شکل مناسب تصفیه شود. از طرفی کمبود آب و اهمیت تأمین آب مورد نیاز صنایع و کشاورزی، موجب شده بازیابی پساب تصفیه شده از فاضلابهای شهری و صنعتی با کیفیت مناسب و مورد نیاز، اهمیت زیادی پیدا کند.
کیفیت طراحی، بهینه سازی انرژی، مناسب و به روز بودن طرحهای تصفیه فاضلاب، اقتصادی بودن طرحها و کیفیت بالای پساب تصفیه شده از جمله نکات مورد توجه این گروه مهندسی در طرحهای فاضلابی می باشد.