گروه مهندسی کویر

گروه مهندسی کویر براساس مأموریتهای تعریف شده خود در بخش فاضلاب با مجموعه ای از تیم های مهندسی مجرب و باسابقه، در زمینه های زیر آماده ارائه خدمات مهندسی و مشاوره می باشد:

1- طراحی و مشاوره انواع تصفیه خانه های فاضلاب

2- طراحی و مشاوره بیورآکتورهای غشایی MBR

3- ایستگاههای پمپاژ فاضلاب

4- شبکه های جمع آوری فاضلاب

5- نصب، راه اندازی و بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب

مشکلات فاضلاب را به ما بسپارید 

فاضلاب تصفیه نشده حاوی مقدار زیادی مواد آلی، میکروارگانیسمهای بیماری زا، ترکیبات سمی و مواد مغذی است. از این رو فاضلاب مخاطرات بهداشتی و پیامدهای مخرب زیست محیطی را به دنبال دارد و باید فوراً از منابع تولید جمع آوری و قبل از دفع نهایی به شکل مناسب تصفیه شود. از طرفی کمبود آب و اهمیت تأمین آب مورد نیاز صنایع و کشاورزی، موجب شده بازیابی پساب تصفیه شده از فاضلابهای شهری و صنعتی با کیفیت مناسب و مورد نیاز، اهمیت زیادی پیدا کند.
کیفیت طراحی، بهینه سازی انرژی، مناسب و به روز بودن طرحهای تصفیه فاضلاب، اقتصادی بودن طرحها و کیفیت بالای پساب تصفیه شده از جمله نکات مورد توجه این گروه مهندسی در طرحهای فاضلابی می باشد.