گروه مهندسی کویر

بحران آب و استفاده از پساب

کمبود آب در ایران و سایر مناطق خشک یکی از عوامل محدود کننده در گسترش فضای سبز و توسعه کشاورزی محسوب می شود و رشد بی رویه جمعیت و افزایش آلودگی های محیطی، راه حلهایی را برای رفع کمبود آب می طلبد که یکی از راه حلهای جدی آن، استفاده مجدد از فاضلاب می باشد. در اغلب کشورهایی که با کمبود آب مواجه هستند پساب فاضلاب به دلیل غنی بودن از عناصر مورد نیاز گیاه، ارزانترین و قابل دسترس ترین منبع تأمین آب جهت آبیاری محسوب می شود. استفاده مجدد از فاضلاب یکی از راه حلهای کمبود آب و جلوگیری از آلودگی محیط زیست به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. با توجه به محدود بودن منابع آب در کشور و محدودیت روزافزون آن و با توجه به افزایش تدریجی فاضلابهای شهری، جایگزینی آب مورد نیاز کشاورزی با پساب تصفیه شده حاصل از فاضلابهای شهری تا حدودی میتواند از مشکلات ناشی از تأمین آب شرب و معضلات بهداشتی دفع نامناسب فاضلاب بکاهد.

ادامه مطلب: استفاده مجدد از پساب

روشهای تصفیه و حذف روغن

عمده روشهای حذف چربی و روغن بر اصل شناور سازی استوار است. شناورسازي يك روش تصفيه فيزيكي است كه براي جداسازي ذرات جامد يا مايع از يك فاز مايع به كار مي‌رود. عمده ترین روشهای شناورسازی عبارتند از :

 •  شناورسازی ثقلی(GF)

 • شناورسازی با هوای تحت فشار (DAF)

ادامه مطلب: چربی گیرها

ما 60 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مشکلات فاضلاب را به ما بسپارید 

فاضلاب تصفیه نشده حاوی مقدار زیادی مواد آلی، میکروارگانیسمهای بیماری زا، ترکیبات سمی و مواد مغذی است. از این رو فاضلاب مخاطرات بهداشتی و پیامدهای مخرب زیست محیطی را به دنبال دارد و باید فوراً از منابع تولید جمع آوری و قبل از دفع نهایی به شکل مناسب تصفیه شود. از طرفی کمبود آب و اهمیت تأمین آب مورد نیاز صنایع و کشاورزی، موجب شده بازیابی پساب تصفیه شده از فاضلابهای شهری و صنعتی با کیفیت مناسب و مورد نیاز، اهمیت زیادی پیدا کند.
کیفیت طراحی، بهینه سازی انرژی، مناسب و به روز بودن طرحهای تصفیه فاضلاب، اقتصادی بودن طرحها و کیفیت بالای پساب تصفیه شده از جمله نکات مورد توجه این گروه مهندسی در طرحهای فاضلابی می باشد. 
    
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12