گروه مهندسی کویر

طراحی و نظارت بر اجرای طرحهای فاضلاب

 وضعیت

 آلبوم تصاویر  سال اجرا  کارفرما  شرح پروژه  ردیف
تحویل قطعی سوابق کاری  1391

قرارگاه خاتم الانبیاء (ص)

طراحی، محاسبات و ارائه نقشه های تصفیه خانه فاضلاب کارگاه خط 2 قطار شهری تبریز  1
تحویل قطعی  سوابق کاری  1392 فرمانداری شهر کرکوک طراحی، ارائه نقشه های اجرایی و نظارت بر اجرای تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه صنعتی شهر کرکوک عراق  2
تحویل قطعی  سوابق کاری  1392 شرکت آذر ثقال بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر نیر  3
تحویل قطعی  سوابق کاری 1392 شرکت آذر ثقال بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر کوثر  4
تحویل قطعی  سوابق کاری 1391 آب و فاضلاب روستایی اردبیل مطالعات مرحله اول و دوم طراحی تصفیه خانه فاضلاب روستای قصابه اردبیل  5
تحویل موقت سوابق کاری 1394 شهرک صنعتی خدماتی کاوه  طراحی، ارائه نقشه های اجرایی و نظارت بر اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب  6
تحویل قطعی سوابق کاری 1391 آب و فاضلاب منطقه 1 تهران تحلیل هیدرولیکی شبکه فاضلاب و ایجاد بانک اطلاعات توصیفی و مکانی منهولهل در نرم افزار GIS 7

ما 32 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مشکلات فاضلاب را به ما بسپارید 

فاضلاب تصفیه نشده حاوی مقدار زیادی مواد آلی، میکروارگانیسمهای بیماری زا، ترکیبات سمی و مواد مغذی است. از این رو فاضلاب مخاطرات بهداشتی و پیامدهای مخرب زیست محیطی را به دنبال دارد و باید فوراً از منابع تولید جمع آوری و قبل از دفع نهایی به شکل مناسب تصفیه شود. از طرفی کمبود آب و اهمیت تأمین آب مورد نیاز صنایع و کشاورزی، موجب شده بازیابی پساب تصفیه شده از فاضلابهای شهری و صنعتی با کیفیت مناسب و مورد نیاز، اهمیت زیادی پیدا کند.
کیفیت طراحی، بهینه سازی انرژی، مناسب و به روز بودن طرحهای تصفیه فاضلاب، اقتصادی بودن طرحها و کیفیت بالای پساب تصفیه شده از جمله نکات مورد توجه این گروه مهندسی در طرحهای فاضلابی می باشد. 
    
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12