گروه مهندسی کویر

گروهی از فیزیک‌دانان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی که پیش از این منتقد افزایش دمای سطح زمین بودند، با تحلیل 2 قرن اطلاعات ثبت‌شده ایستگاه‌های هواشناسی در سراسر جهان، افزایش دمای زمین را تایید کردند.

 روند تغییر دمان زمین در 200 سال گذشته (کلیک کنید)

ادامه مطلب: تغییرات دمای زمین در 200 سال گذشته